การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางหลวงหมายเลข 212

อ.ปากคาด - บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬข่าวประชาสัมพันธ์


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6777
โทรสาร : 0-2354-6777

ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 123/726 ซอยกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณจุฑารัตน์ ควรดี หรือคุณจิตตมาส เขียวขำ
โทรศัพท์ : 0-2510-8278
โทรสาร : 0-2948-5654
อีเมล : [email protected]

ด้านวิศวกรรมและการจราจรและขนส่ง
บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ : คุณสุรวิชญ์ คู่บารมี
โทรศัพท์ : 0-2617-0522
โทรสาร : 0-2617-0524
อีเมล : [email protected]
COPYRIGHT © 2021 ENCAD CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.